Celní služby

Poskytujeme služby v oblasti celního řízení a deklarace

Celní služby a kompletní odbavení s Multimex

Součástí spedičních služeb jsou i celní služby.

Pokud obchodujete se zahraničím, jistě se záležitostí kolem celních řízení nevyhnete. Celní služby jsou považovány za komplexní problematiku, která se musí řídit danou legislativou. Nekonečná administrativa, změny zákonů a ustanovení na denní bázi, jazyková bariéra či časové průtahy – s tímto vším musíte při plnění této legislativy počítat. Naštěstí existují společnosti, jako je ta naše, které tuto problematiku vyřídí za Vás.

 

Součástí celních služeb je mimojiné zastupování v celním řízení, vystavování celních prohlášení do všech celních režimů, zajišťování celního dluhu do všech režimů, doklady o původu a statusu zboží, vyplňování karnetů TIR, nákladních listů CMR a ostatních dokladů předkládaných v celním řízení, zřizování celních skladů v prostorách zákazníků, uskladňování v celním skladu, poradenství při problematice EU při dovozu a vývozu zboží a určování celního zařízení, zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady, zpracování a příprava žádostí o povolení ekonomických režimů či realizace ekonomických režimů.

 

Víte, co znamená již zmíněná zkratka TIR?

TIR je zkratkou pro transport international routier, což označuje mezinárodní silniční dopravu. Karnet TIR je poté písemné celní prohlášení na propuštění zboží v mezinárodním režimu tranzitu, což znamená, že při přepravě musí alespoň jedenkrát dojít k překročení státní hranice. Karnet TIR je zároveň důležitým dokumentem za vymahatelná cla a jiné poplatky, které se vážou k přepravovanému zboží.

 

Celní deklarace, obchod mimo EU

Každý obchodní a za určitých okolností i neobchodní dovoz či vývoz v režimu se třetími zeměmi, které nejsou součástí Evropské unie, tedy obchod mimo EU, podléhá povinnosti vyclení na celním úřadu. Součástí celních služeb jsou tedy úkony, které souvisí s vyclením daného zboží, včetně zástupování při řízení na celním úřadu (celní deklarace).

 

S celní deklarací je spojeno mnoho dokladů jako například doklady spojené s dovozem zboží po moři a následným tranzitem z překladiště tedy T1, T2, T5 a A18, doklady potřebné k vývozu a preferenční doklady EUR1, ATR nebo méně obvyklé doklady Karnet TIR, Karnet ATA.

 

Intrastat, obchodování v EU

Obchodování v EU a pohyb zboží v rámci členských zemí Evropské unie je evidováno systémem sběru dat formou statistických výkazů předávaných celnímu úřadu. Souhrně se tento proces nazývá INTRASTAT.
Povinnost vykazovat data prostřednictvím statistického hlášení INTRASTAT se týká fyzických i právnických osob, které překročí asimilační (osvobozující) práh a jsou v České republice registrovány k DPH. Asimilačním prahem pro hlášení INTRASTAT je myšlen součet fakturovaných částek odděleně do a ze zahraničí za kalendářní rok. V současné době je shodně pro dovoz i vývoz stanoven asimilační práh na 12 000 000 Kč.

 

O hladký průběh přeprav mimo EU se v Multimexu stará náš tým celních deklarantů.

 

V rámci celních služeb nabízíme:

 • projednání dovozů a vývozů
 • vystavení JSD, JSDd, T1, CMR
 • vyřízení karnetu ATA, TIR
 • vyřízení certifikátu EUR 1, A.TR
 • sběr a zpracování dat pro evidenci vnitrounijního obchodu Intrastat
 • poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky a Intrastatu
 • celní projednání sběrných kamionů a jednotlivých zásilek
 • zastupování klienta při vyřízení veškerých formalit na celních úřadech (oprava JSD, vyřízení výzvy, odvolání do rozhodnutí apod.) a statistickém úřadu (Intrastat)
 • zajištění dočasného uskladnění celních zásilek i běžného zboží
 • komplexní odbavení kamionových, kontejnerových a sběrných zásilek
 • zajištění a vyřízení povolení Oprávněného příjemce vybraných výrobků
 • vedení a evidence SPD
 • elektronická evidence A-AD dokladů v EMCS
 • zpracování měsíčních přiznání ke spotřební dani
Co o nás řekli klienti

Reference