Logistika a skladování

Poptejte u nás logistické distribuční a skladovací služby

AKCE – SKLADUJ 
NABÍDKA VOLNÉ SKLADOVACÍ KAPACITY

MÁTE NEDOSTATEK SKLADOVÉHO PROSTORU?

  • SKLADUJ SI SÁM 
  • SKLADUJEME ZA VÁS 

MANIPULACE SE ZBOŽÍ

  • MANIPULUJI SI SE ZBOŽÍM SÁM
  • NECHCE SE VÁM MANIPULOVAT SE ZBOŽÍM 

VYŘEŠÍ NA POČKÁNÍ MULTIMEX SPEDITION S.R.O.

  • ALEŠ NEUMANN + 420 725 790 118

Logistika a skladování v Multimex spedition

Slovo „logistika“ pochází z řeckého „logos“, čili řád, princip. A přesně to jsou pojmy nezbytné k tomu, aby byla naplněna základní definice logistiky – správně věci ve správný čas na správném místě. Cílem logistiky je dosáhnout tohoto ideálního stavu co nejefektivněji, tedy mít konkurenceschopnou úroveň služeb a zároveň co nejnižší logistické náklady. Vzhledem k tomu, že u průměrného podniku náklady na skladování činí okolo 20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný.

Logistika se zabývá tedy toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, tak také uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování zásob.

Odvětví logistiky, která se na této cestě přímo podílejí, na sebe logicky navazují a tvoří základní rámec vedoucí k  naplnění cíle logistiky za minimální cenu.

Řetězec činností logistiky výroby, skladování, dopravy, distribuce a reverzní logistiky kopíruje samotnou cestu zboží od výrobců ke koncovým zákazníkům. Klíčovými podpůrnými pilíři celého procesu je logistika distribuce a doprava, při kterém benefituje zákazník z našeho strategického umístění a to jak společnosti, tak i skladů na železničním terminálu na Praze 3.

 

Logistika výroby

Stojí společně s  predikcí poptávky a logistikou nákupu na samém začátku celého procesu. Zahrnuje v  sobě organizaci a řízení toků (fyzických, informačních a peněžních) ve výrobě, využití technologií,  vytížení kapacit a řízení rozpracované výroby.

Logistika skladování

Velice úzce souvisí na straně výrobce s  logistikou výrobní, na straně distributora/zákazníka s logistikou nákupu. V  obou případech optimalizuje náklady na držení zboží, které se firma rozhodla skladovat.

Logistika dopravy

Zajišťuje bezchybný přesun zboží při dodržení stanoveného času a množství. Přeprava zboží generuje podstatnou část logistických nákladů, proto je třeba její realizaci pečlivě plánovat. Lze využít dopravy silniční, námořní a říční, letecké a železniční – případně jejich vhodná kombinace.

Logistika distribuce

V sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním, manipulací a celními službami.

Reverzní logistika

Zasahuje za rámec procesu cesty zboží od výrobce k zákazníkovi. Tento koncept rozšiřuje ještě o další úroveň – o tok použitých nebo reklamovaných výrobků, obalů a jiných materiálů, které vycházejí od spotřebitele.

 

Nabízíme širokou škálu logistických služeb

Krátkodobé i dlouhodobé skladování

Kompletace a dělení zásilek

Systémové etiketování zásilek

Balení a foliování zásilek

Vedení skladové evidence

Elektronická výměna dat

 

 
Co o nás řekli klienti

Reference