Námořní přeprava

Námořní a lodní přeprava kontejnerů po celém světě

Námořní přeprava zboží s Multimex spedition

Námořní doprava zboží patří mezi nejstarší a stále se dynamicky rozvíjející druhy dopravy. Tento druh přepravy je vhodný pro zásilky, kde hrají hlavní roli přepravní náklady a na tranzitní dobu není kladen velký důraz. V rámci námořní přepravy lze přepravovat celokontejnerovou zásilku (FCL), popřípadě kusovou zásilku (LCL).

 

Celokontejnerová přeprava neboli FCL (Full Container Load)

Jedná se o nejefektivnější a nejekonomičtější řešení v námořní přepravě pro větší objemy zboží a to především díky jednotnému systému mezinárodně používaných přepravních jednotek - ISO kontejnerů. Dle povahy zboží se zajistí přeprava ve vhodném typu kontejneru včetně speciálních typů (chladící, open-top, cisterny atd.). Celokontejnerová přeprava je nejvhodnější v případech, kdy vaše zásilka naplní užitečnou kapacitu kontejneru.

Výhodou kontejnerové přepravy je zabezpečení zboží proti poškození či krádeži v uzavřeném kontejneru, který je po nakládce zaplombován odesílatelem a až na místo vykládky dopraven se stejnou plombou.

 

Kusové zásilky ve sběrných kontejnerech neboli LCL (Less then Container Load)

LCL je označení pro dokládky, kdy objem a váha zásilky nenaplní zcela užitečnou kapacitu kontejneru. V tomto případě se zásilka připojí k zásilkám ostatních zákazníků a cena je následně rozpočítána mezi jednotlivé zásilky dle zabraného objemu ve sběrném kontejneru. Minimální účtovaný objem je 1 cbm.

 

Naše spediční společnost

je členem celosvětových organizací WWPCMarco Polo LineCTL a Palletways sdružující na 300 společností ze 100 zemí, zabývajících se námořní, leteckou a silniční přepravou. Nabízíme všem klientům komplexní servis „door to door“ včetně souvisejících služeb, jako je celní odbavení, pojištění zásilek, konzultace či způsob balení.

V námořní dopravě poskytujeme širokou škálu služeb:

Námořní exportní a importní přeprava

Celokontejnerová námořní přeprava (FCL)

Námořní přeprava kusových zásilek (LCL)

Přepravy z přístavu do přístavu

Vystavení námořní konosamentu

Možnost připojištění zásilek

 

Co o nás řekli klienti

Reference