Sociální novinky

Zahraniční konference logistika

Ve dnech od 4. do 7. června se v Mnichově koná každoroční veletrh Transport Logistic, který přináší nové trendy v dopravě a logistice, a na kterém na 115 000 m2nabízí své produkty více než 2 000 vystavujících. Zastoupení České republiky na tomto veletrhu zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Letošními hlavními tématy bude rozvoj nové hedvábné stezky a celkové výzvy budoucnosti jako jsou například koncepty proti urbanistickému kolapsu.

Zástupci společnosti Multimex se veletrhu zúčastní ve dnech 5. - 6. června za účelem navázání nových kontaktů pro rozvoj stávající sítě, abychom mohli zákazníkům přinést další navýšení kvality našich služeb. V případě zájmu se s námi v těchto dnech můžete v Mnichově potkat.

Další akcí, které se naše společnost každoročně zúčastňuje je celosvětová konference skupiny MarcoPoloLine, která se bude konat ve dnech 20. – 24. září v Aténách. Letošní 12. ročník se bude zabývat novými trendy v námořní dopravě za účelem zlepšení služeb našim zákazníkům.

Další novinkaPředchozí novinka

Poslední novinky

Náš nový partner Polská pošta

již před časem jsme vás informovali, že bylo zahájeno oboustranné jednávání se  státním podnikem Polská pošta.
Účelem bylo poskytnou nejen našim klientům, ale celému CZ a PL trhu, rychlejší a stabilnější spojení.
A nám v Multimex spedition se to povedlo! Proto vám přinášíme k tomuto tématu více informací.

Polska poczta zahájila přímé sběrné spojení mezinárodní paletové přepravy do České republiky a Slovenska.
27. července 2020 opustily Vratislav první kamionové linky, což je další fáze vývoje logistických služeb nabízených poštovním operátorem v Polsku a Evropě.

Již více než rok poskytuje Poczta Polska komerční mezinárodní logistickou službu - International Pallet Shipment (MPP) do několika evropských zemí a mezi další evropské země jsou zahrnuty dodávky do Česka a Slovenska z poštovního logistického centra ve Vratislavi. 
Poštovní operátor vyvíjí službu primárně v reakci na tržní poptávku mezi Českou, Slovenskou a Polskou republikou. 

Přeprava úplných a částečných nákladů (plné zatížení nákladu - FTL a částečné zatížení nákladu - PTL) je důležitým odvětvím logistiky, které chce Poczta Polska rozvíjet. 

Společnost získává nové zákazníky přizpůsobením své nabídky vs. očekáváním trhu. Počet zásilek postupně roste, proto společnost kromě plánovaných denních spojení zavádí další kurzy se zbožím vyváženým z Polska. Navíc na přelomu roku 2019/2020 začala společnost poskytovat kurzy MPP pobaltským zemím: Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Kyvadlová doprava začíná tímto směrem z terminálu v Białystoku.

Podle deklarace Multimex spedition budou náklady, které dorazí do našeho cross-dockového skladu na okraji Prahy před 12:00, doručeny ve stejný den zákazníkům do cílové adresy. Dosažení dalších příjemců v České republice bude provedeno následující pracovní den, zatímco doručení na Slovensko bude trvat až 2 pracovní dny.

V rámci MPP Poczta nejčastěji slouží zákazníkům z průmyslových odvětví, jako jsou: domácí spotřebiče, stavební zboží, kování, fólie, náhradní díly, kovové prvky a zemědělsko-potravinářský průmysl. Z manipulace je mimo jiné vyloučeno nepřenosné zboží a zboží podléhající rychlé zkáze.

Poštovní MPP je připojeno k síti CTL Cargo Trans Logistik AG, který také spadá do sítě společně s Multimex spedition fyzicky i prostřednictvím elektronického přenosu dat. 

Více informací

Zkratky v logistice od A po Z

A     B     C     D    


AETR

Význam
Accord européen sûr les transports routiers = Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

 

A/R

Význam
All risks = všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách

 

A/S

Význam
Alongside ship = k boku lodi

 

ADR

Význam
Accord europeén au transport international des marchandises par route = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

 

ADT

Význam
Actual Time of Departure = skutečný čas odjezdu

 

AMS

Význam
After Market Service = pozáruční servis

 

ATA

Význam
Actual Time of arival = skutečný čas / datum příjezdu

 

ATP

Význam
Available to Promise = dostupný na příslib

 

ATP

Význam
Dohoda upravující přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou

 

AVL

Význam
Accredited Vendor List = seznam schválených dodavatelů

 

AWB

Význam
Airway bill = letecký nákladní list

 

Více informací

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

 

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673