Informace & tipy

Informace a zajímavosti z logistiky a spedice
Brexit v logistice
22. 8. 2019

Brexit v logistice

Aby bylo možné pokračovat v obchodu se zemí, která není členem Evropské unie, budete muset od daňových orgánů požádat o číslo EORI.
EORI je zkratka pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů (Economic Operators Registration and Identification).
Toto identifikační číslo pomáhá s rychlejší výměnou dat v rámci EU a umožnuje spolupracovat s dalšími třetími zeměmi.
Důležité je, abyste požádali o číslo EORI s dostatečným předstihem, abyste se vyhnuli překážkám v podnikání.

Připomeňme si mimo jiné i milníky brexitu, ať se v tom trochu zorientujete 

2016 červen – referendum, v němž Britové rozhodli jednoznačně: Odcházíme z Evropské unie

2017 březen – aktivací článku 50 Smlouvy o EU započal proces vystoupení Velké Británie z EU

2018 listopad – vyjednavači obou stran dosáhli shody na textu výstupové dohody, která určuje podmínky pro odchod Spojeného království z EU. Nicméně britský parlament tuto dohodu doposud neschválil.

2019 březen – Velká Británie požádala o odklad původního termínu svého odchodu z EU, nový termín byl stanoven na 12. duben

2019 duben – s ohledem na opětovnou žádost Velké Británie o odložení termínu odchodu z EU se unijní lídři shodli na flexibilním odkladu brexitu do 31. října 2019 (pro případ, že by výstupová dohoda byla schválena do 31. října 2019, brexit by mohl nastat kdykoli v tomto období a řídil by se pravidly stanovenými ve výstupové dohodě).

Firma Multimex spedition je Vám samozřejmě i v této věci k dispozici a tým našich specialistů se Vám bude v celních otázkách spojených s Brexitem rád věnovat.

Co o nás řekli klienti

Reference