Informace & tipy

Informace a zajímavosti z logistiky a spedice
Zkratky v logistice - písmeno C
12. 11. 2019

Zkratky v logistice - písmeno C

Význam
Currency Adjustment Factor = měnová přirážka. Změna ceny v důsledku změny kurzu

 

Význam
U námořních LCL přeprav se počítá s přepočtem objemové hmotnosti zásilek: délka x šířka x výška v metrech, kde výsledkem jsou cbm neboli Kubický metr (m3)

 

CMR
Význam
CMR označuje mezinárodní dohodu o silniční přeshraniční přepravě. CMR je zkratka názvu „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, česky: Mezinárodní dohoda o přepravních smlouvách v silniční dopravě

 

CO
Význam
Země původu (Country of Origin) je pak země, kterou si zákazník spojuje s určitou značkou nebo produktem bez ohledu na skutečné místo původu zboží.

 

COD
Význam
Cash On Delivery = dobírka

 

Význam
jeden nakládaný kus (např. krabice, paleta, vozík,...) nebo také jeden řádek objednávky

 

Význam
Dopravce

 

Význam
Dne 9. května 1980 byla v Bernu sjednána Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v Bernu dne 29

 

CRP
Význam
Continuous Replenishment = neustálé doplňování zboží/dílů

 

Význam
Cargo znamená zboží. Vše co se dá dopravovat kamionem po silnici, po želenici, letecky, po moři.

 

CDM
Význam
Customer Design and Manufacture = Zákaznický návrh a výroba (firma která navrhne a vyrobý zboží pro zákazníka)

 

Význam
Corporate Logistics Costing Centre = korporátní cenové centrum logistiky

 

Význam
Proces při kterém je poskytovatelem logistických služeb spolu s logistickými službami zajišťováno i balení výrobků

 

Význam
Consignee je osoba, která má podle námořního nákladího listu (B/L - viz výše) obdržet zboží, příjemce

 

Význam
Přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

 

Význam
Mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě

 

Význam
Nájemce lodi

 

CTD
Význam
Combined Transport Document = nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air

 

CTP
Význam
Capable to Promise = Metoda, resp. funkce systémů ERP, která dovoluje zjistit, zda objednané zboží bude možno doručit v požadovaném množství a termínu, a to včetně možnosti a kapacity výroby či času nutného pro přepravu

 

C/S
Význam
Congestion surcharge = Přirážka za čekání plavidla v přístavu

 

Význam
Container service charge = Výlohy za překlad kontejnerů z lodi na nábřeží (a opačně) v evropských přístavech.

 

Význam
Průměrné vnější rozměry v metrech: délka = 6,058; šířka = 2,438; výška = 2,591. Průměrné vnitřní rozměry: d = 5,930; š = 2,330; v = 2,380. Objem 33cbm, nosnost až 29 tun. Pozor, rozměry a nosnosti se mohou mírně lišit.

 

Význam
Průměrné vnější rozměry v metrech: délka = 12,192; šířka = 2,438; výška 2,591 Vnitřní rozměry: d = 12,070; š = 2,330; v = 2,380. Objem 67cbm. Pozor - rozměry a nosnosti se mohou mírně lišit.

 

Význam
Sdružení automobilových dopravců ČR

 

Význam
Zařízení na snímání čárových či RFID, příp. jiných kódů a následnou práci s nimi.

 

C/S
Význam
Congestion surcharge = Přirážka za čekání plavidla v přístavu.
Co o nás řekli klienti

Reference