Informace & tipy

Informace a zajímavosti z logistiky a spedice
Co je to konosament neboli Bill of Lading B/L
27. 4. 2020

Co je to konosament neboli Bill of Lading B/L

Konosament v podstatě představuje závazek dopravce vydat převzatý náklad k námořní přepravě, bude-li mu předložen konosament a na něm potvrzeno přijetí nákladu k přepravě.

V České republice platná a účinná Hamburská pravidla definují konosament jako dokument, který je průkazem smlouvy o námořní přepravě a o převzetí nebo naložení zboží dopravcem a jímž se dopravce zavazuje, že vydá zboží při odevzdání tohoto dokumentu, přičemž ustanovení o tom, že zboží má být vydáno na řad jmenované osoby nebo na řad nebo doručiteli, zakládá takový závazek.

Jaké funkce vlastně konosament plní?

 • V první řadě usnadňuje převod vlastnického práva k přepravovanému zboží. Převod vlastnictví se uskuteční převodem konosamentu a tím se zjednodušuje obchodování se zbožím, které je tou dobou přepravováno nebo se nalézá například ve skladu.
 • V druhé řadě konosament slouží jako potvrzení o množství, kvalitě, označení zboží a o tom, zda bylo zboží vůbec na palubu lodi naloženo.
 • V neposlední řadě je konosament také důkaz o existenci smlouvy o přepravě zboží.

Druhy konosamentu Jako u jiných cenných papírů, tak i u konosamentu rozeznáváme následující druhy:

 • Konosament na jméno („Named B/L“, „Straight B/L“)
 • Konosament na řad („Order B/L“)
 • Konosament na doručitele („Bearer B/L“)
 • Palubní konosament/konosament o nalodění („On board B/L“, „Shipped B/L“)
 • Přejímací konosament („Received for Shipment B/L“)

 

 • Funkce konosamentu
  • Převodní funkce
  • Potvrzení o převzetí zboží
  • Prohlášení o množství nakládaného zboží
  • Prohlášení o stavu nakládaného zboží
  • Prohlášení o označení nakládaného zboží
  • Prohlášení o zboží přepravovaném v kontejnerech

Věříme, že díky našemu článku máte v pojmu konosament neboli také Bill of Lading či zkráceně B/L který se používá v námořní přepravě již alespoň trochu jasno. Ale pokud i přes zběžné vysvětlení máte jisté pochybnosti, nevadí. Je tu pro vás připraven náš tým z oddělení námořní přepravy, který vám se vším ochotně pomůže.

 

Co o nás řekli klienti

Reference