Novinky & Média

Novinky a zajímavosti z logistiky a spedice
Kdy musí zásilka procházet celním odbavením?

Kdy musí zásilka procházet celním odbavením?

1. 3. 2019

Zásilka musí procházet celním odbavením vždy, pokud se posílá z ČR do země mimo EU, nebo ze země mimo EU do ČR. Pozor, proclívat se tak musí i zásilky, které se posílají do Norska, Švýcarska nebo Turecka! Obdobně se musí odbavovat zásilky do některých území, která náleží pod státy EU (např. Faerské ostrovy).

Přečtěte si celý článek
Změna u náhradové povinnosti dopravce ve vnitrostátní přepravě

Změna u náhradové povinnosti dopravce ve vnitrostátní přepravě

6. 2. 2019

S účinností od 1.1.2019 se změnila náhradová povinnost dopravce ve vnitrostátní přepravě.
Nové ustanovení zákona o silniční dopravě rozšiřuje působnost pravidel o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) i na dopravu vnitrostátní v rámci ČR.

Přečtěte si celý článek
Státní svátky v České republice v roce 2019

Státní svátky v České republice v roce 2019

28. 12. 2018

Státní svátky v České republice v roce 2019

Přečtěte si celý článek
Zkratky v logistice - písmeno B

Zkratky v logistice - písmeno B

25. 5. 2018
A     B     C     D    

Teď už se v logistických zkratkách a pojmech neztratíte, připravili jsem pro vás slovník těch nejdůležitějšíc zkratek včetně vysvětlení a překladu.

Přečtěte si celý článek
Co se skrývá pod zkratkou ADR?

Co se skrývá pod zkratkou ADR?

12. 4. 2018

Zkratka ADR vznikla z francouzského názvu dohody Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, v českém překladu poté Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
Podobnou dohodou je RID – dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici nebo ADN - Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

Přečtěte si celý článek
Mezinárodní hláskovací abeceda - Alpha, Bravo, Charlie

Mezinárodní hláskovací abeceda - Alpha, Bravo, Charlie

18. 7. 2017

Hláskovací tabulka je tabulka převádějící jednotlivé znaky abecedy na jednoduše zapamatovatelná kódová slova začínající těmito hláskami. Jejím účelem je ulehčit srozumitelný přenos písmenných kódů nebo neznámých slov pomocí nekvalitních komunikačních prostředků (rádiem, vysílačkou či telefonem) a to hláskováním (spellováním) daného slova. Vyhneme se tím nesprávnému zaznamenávání či porozumění.

Přečtěte si celý článek
Co o nás řekli klienti

Reference